Koszyk
Wartość zakupów: 0.00 zł

Polityka prywatności

Strona głównaPolityka prywatności

wielkość tekstu:A | A | A

 ADMINISTRATOR

 Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest: Ewa Matera prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:

 SeeHome made with passion pracownia i sklep Ewa Matera

 Można się ze mną  skontaktować w następujący sposób:

         a) listownie: ul. Szosa Kępińska 4, 56-500 Syców                        

           b) za pomocą adresu e-mail:biuro@seehome.pl

           c) telefonicznie: 603 071 845

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 W związku z faktem, iż nie jestem zobowiązana  do powoływania inspektora ochrony danych,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania  Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych proszę o kontakt  z administratorem.

 CEL PRZETWARZANIA

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu : realizacji umowy sprzedaży, wystawienia rachunku.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

-  niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

   RODO)

·          -    ciążący na mnie obowiązek prawny (np. w zakresie dokumentów księgowych,  wystawienia   rachunku)  (art. 6 ust. 1 lit. c

           RODO)

   -       -  prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit.  f  RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest 

          zapewnienie rzetelnej informacji dla osób kontaktujących się ze mną oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

 PODANIE DANYCH

Podanie Pana/Pani danych  do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest niezbędne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE/ODBIORCY DANYCH

 Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym  na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług, w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności (hostingodawca, dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego, podmiot realizujący dostawę towarów)

OKRES PRZETWARZANIA

 Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i jest on obliczany  w oparciu o następujące kryteria:

• czas obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

 

PANA/PANI UPRAWNIENIA

 Przysługuje Pani/Panu:

·           prawo dostępu do swoich danych-czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych  oraz otrzymania ich kopii

·           prawo do sprostowania swoich danych - czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się

·           prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się  z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

·           prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

·           prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzam Pani/Pana dane na podstawie mojego prawnie usprawiedliwionego interesu. W tym celu musi Pani/Pan podać mi powód (szczególną sytuację), przez który muszę zaprzestać przetwarzania danych. Przestanę przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach,  jeśli nie wykażę, że moje podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

 

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

Napisz na adres e-mail: biuro@seehome.pl

 Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dn. 27.04.2016 r.

 

     POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

 

1. Informacje ogólne.

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

                      3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowe

2. Informacje w formularzu.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

 4.  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 3. Informacje o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. alecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:

   Polityka ochrony prywatności Google Analytics

  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:

    

   https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarzadzanie plikami cookies-jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1.  Internet Explorer

  2.  Chrome

  3.  Safari

  4.  Firefox

  5.  Opera

  6.  Android

  7.  Safari (iOS)

  8.  Windows Phone

  9.  Blackberry

.

Strona główna Drukuj dokument

Kontakt

"SeeHome made with passion"
pracownia i sklep Ewa Matera
ul. Szosa Kępińska 4
56-500 Syców
e-mail: biuro@seehome.pl
tel. 603 071 845

Sklep SeeHome made with passion powstał z zamiarem spełniania Waszych drewnianych marzeń i z zamiłowania do drewna, które w swej prostocie i naturalnej formie tworzy niepowtarzalny klimat każdego wnętrza. Każdy przedmiot, który wychodzi spod moich rąk jest oryginalny, niepowtarzalny i wykonany ręcznie. W takim rękodziele zawieram swoje myśli, swój zapał, swoją wizję i wreszcie samą siebie. Klientów nie ograniczam do swoich projektów, ani kolorystyki przedmiotów, z przyjemnością realizuję pomysły i marzenia innych. Zapraszam więc sklepu-świata z niepowtarzalnymi dekoracjami i akcesoriami.

Tagi